• Gezeur,  Neuroses,  Onderwijs,  Rommel

    Eindejaarsdip

    Als je docent bent, en dat ben ik, dan is eind juni/begin juli het eind van het jaar. Althans, een van beide eindes, want die in december vieren we natuurlijk ook, maar het eind van het schooljaar is een belangrijk moment in het leven van juffen en meesters. We hebben namelijk die schunnig lange zomervakantie die iedereen ons altijd lijkt te misgunnen voor de boeg en het enige wat we er nog voor hoeven te doen is ons een weg worstelen door een gigantische berg nakijkwerk, een imposante hoeveelheid rapportvergaderingen en andere vormen van van hogerhand opgelegde opdrachten en taken die zich het hele schooljaar niet hebben aangediend maar nu ineens…